MAARDU HÄÄL

Valimisliit
«MAARDU HÄÄL – GOLOS MAARDU»

E-hääletada saate veebilehel valimised.ee
Hääletamine algab 11. oktoobril kell 9.00 ja lõpeb 16. oktoobril kell 20.00.
Hääletada saab ööpäev ringi.

Kes mattis teeaukudesse 10 miljonit eurot? Ajakirjanduslik uurimus

Linnapea Arhipovi valitsemise ajal on kulutused teede infrastruktuuri olnud peaaegu 10 miljonit eurot. Investeerimiskava kohaselt eraldatakse järgmiseks 3 aastaks teede remondiks veel 4 miljonit 678 tuhat eurot. Selle kohta, millega Järveäärse piirkonna elanikud ja Eesti Maanteeamet linnapea vahele võtsid, samuti Maardu ametnike võtetest hõlmata teedeehituse raha - meie ajakirjanduslikus uurimuses "Maardu Dok".

Raha. Teed. Uurimine

Mida varjavad avalikkuse eest keskerakondlikud saadikud ja linnapea ning kuhu kaob tee remondiks eraldatud raha? Miks Muuga elanikud protestivad? Selle kohta meie toimetuse ajakirjanduslikus uurimuses.

Teerulliga inimestest üle. Uuriv film

Kuidas moondus kauaoodatud tee ehitamine kodanikuõiguste rikkumiseks? Kellele on kasulik, et teekate on laotud peaaegu tasa aia kõrgusega, ja kuidas on sellega seotud linnapea Arhipov, ja miks jäid linna töötajad Pirnipuu tee ehituse tähtaegadega hiljaks? Linnavalitsuse ükskõiksusest linlaste õiguste kaitsmisel, ametnike vaikival nõusolekul, Maardu elanike tsiviilkaitsest ehitusplatsil toimuva omavoli vastu ning linnakogu opositsioonisaadikute, "Maardu hääled" meeskond abist meie ajakirjanduslikus uurimises "Maardu Dok".

Tulekahju ohvreid aetakse tänavale. Uuriv film

Missugustes tingimustes on täna kuu aega tagasi sotsiaalmajas toimunud tulekahju ohvrid ja miks nad tänavale aetakse? Miks on inimeste elule ohtlik asuda Maardu sotsiaalmajades ja kes on süüdi keevavee torude lõhkemises ja uutes tulekahjudes? Sellest uues ajakirjanduslikus uurimises "Maardu Dok".

Tuleohvrid: ei ole ei raha ega toitu. Ajakirjanduslik uurimus

Miks tuleohvritel pole endiselt garanteeritud eluaset ja kes neile täna peavarju pakub? Milline on tulekahju ohvrite kasuks annetatud humanitaarabi saatus? Kuhu kulutas linnapea sotsiaalraha linnaeelarvest? Sellest, kuidas tunnevad end praegu, kus elavad ja mida söövad Kallasmaa 9 maja põlenguohvrid, sellest meie ajakirjanduslikus uurimuses "Maardu Dok".

Pool miljonit vanglanari auku?

Kuhu kadus 558 084 eurot Maardu eelarve sotsiaalkulutuste vahest? Miks kukkus üle poole miljoni euro vanglanari auku, aadressil Kallasmaa 12? Kuidas ja millega aitavad linlased sotsiaalselt kaitsetuid Maardu sotsiaalmaja elanike? Sellest meie Maardu linnavolikogu istungi ülevaates .

Politsei. Linnapea ja haigla. Uuriv film.

Kellele lähevad pandeemia ajal meditsiini toetamiseks eraldatud eelarveraha ning miks kutsuti Maardu haigla ja Kallavere Haigla polikliiniku kaasomanikku Boriss Slepikovskit politseisse? Millist rolli mängis selles Maardu linnapea Vladimir Arhipov ja kuhu valatakse hindamatu vaktsiin? Milliseid rikkumisi on tuvastatud ja kui palju on vaja kulutada rahva raha, et muuta Maardu "katkubarakiks"? Sellest meie ajakirjanduslikus eriuurimuses "Maardu Dok".

Kuritegu või hooletus? Haigla. Uurimine

Linn on väike - häda on suur: kuidas kohalik võim muutis Maardu Covid -19 haiglaks. Infoportaali DELFI andmetel teatas Eesti Terviseamet, et Maardus on kahetsusväärne olukord koronaviirusega. Kumulatiivne haigestumuse näitaja 100 000 elaniku kohta on oluliselt kõrgem vabariigi keskmisest . Mis on Maardu arstiabi ebaõnnestumise põhjused ja kes kohtu alla antakse, selle kohta reportaažis.

Raha kadunukestelt. Kallavere haigla. Ajakirjanduslik uurimine

Kes vastutab salapäraste surmade eest, raha kadumise eest lahkunute pangakontodelt, psühholoogilise surve ja ähvarduste eest nende lähedaste vastu, kes on kogenud haigla juhtkonna ja linnavalitsuse ametnike poolt saatuslikku hoolitsemist. Sellest lähemalt meie eriuurimises Maardu Hääle meeskonna poolt.

Koroonaviirus Eestis. Pilk Maardust.

Koroonaviirus Eestis. Hoolimata Maailma Tervishoiuorganisatsiooni vastupanust, transpordiühenduste piiramisest, avalike massiliste ürituste keelamisest, sai koroonaviirus kergesti jagu mitte ainult Vabariigi piiridest, vaid ka inimeste mõistusest. Millega torkas Maardu linn silma üleriikliku nakkuse vastase võitluse taustal?

"Kuldne" kanalisatsioon. Uuriv film

Kuidas "taskuärimeeste" hämarad skeemid muudavad vee kullaks ja kes kaitseb linnapea saasta? Kuidas õnnestub linnavolikogu opositsiooni saadikutel ühendada linlased enda ümber ja miks seal, kuhu ilmuvad linnaametnikud , muutub töö konfliktiks? Kuidas Muuga Pirnipuu tänava elanikud saavutasid Maardu Hääle juristide, volikogu liikmete Degtjarenko ja Villemsoni abiga vee ja kanalisatsiooni hinna alandamist ning kuidas Õhtulehe toimetus, õiguskantsler ja konkurentsiamet aitasid kaasa meie ajakirjanduslikule uurimusele "Maardu Dok".

Kas oli Maardus laat?

Kas oli Maardus laat? Kuidas linnaelanikud oma traditsioonilisi ostlemispäevi veetsid, "Maardu Hääle" erireportaažis.

Linnapea kargab - linn nutab!

Linnapea Arhipovi sissetulek kasvab aasta -aastalt. Eesti ühe vaesema omavalitsuse Maardu juhi palk tõusis eelmisel aastal 3140 euroni kuus ja ainult koronaviiruse kriis peatas linnavalitsuse ametnike palgatõusu. Arhipovi isiklikke lubadusi ei täideta. Arhipov pettis linnaelanikke neli korda, lubades tasuta sõitu ühistranspordis. Sellest, kuidas linnapea pettus linnaelanike elu mõjutab, meie erireportaažis.

Kooliaasta algus Maardus

Sellest, kuidas möödus Teadmiste päev Maardus ja millise üllatuse tegi õpilaste vanematele „koolitasude” näol linna administratsioon , selle kohta meie erireportaažis.

"Maardu Hääl" - tõe hääl!

Miks Maardu linnapea Arhipov keeldus intervjuust? Mida ametnikud linnaelanike eest varjavad? Ilmunud on ajalehe “Maardu Hääl” uus number aasta kokkuvõtetega. Miks pole Maardus sõltumatut meediat ja miks toimub Maardus tsensuur? Kuidas sai ajalehest avatud tribüün neile, kellelt Maardu võimud võtnud õiguse arvamusele.

Maardu. Linnapea kättemaks

Kuidas linnavõim maksab kätte neile, kes julgesid Maardus omada oma arvamust, mis linnapea omast erines. Milliseid küsimusi ei tohi linlased puudutada, millest vaikivad ja mida kardavad Maardu elanikud, seda meie erireportaažis.

Maardu. Prügila. Ajakirjanduslik uurimine

Maardu linn on regulaarselt kaetud haisupilvega. Mida linnavalitsus teeb haisu likvideerimiseks ja kes selle pealt raha teenib, selle kohta meie toimetuse juurdlus.

"Biogaasikamber" linlastele. Ökojuurdlus

Kas firma EKT Ecobio pöördus juhuslikult Maardu pea Vladimir Arhipovi poole, aasta tagasi, et saada luba biogaasijaama ehitamiseks, mida varjavad ametnikud ja ärimehed ning miks andmekaitseinspektsioon hakkas opositsioonisaadikute palvel Maardu linnavalitsust kontrollima. Mida kardavad Tallinna jäätmete polügooni juhtkond, Jõelähtme abivallavanem ja Maardu elanikud ning miks keeldusid linnapea ametnikud keskkonnaekspertiisist? Mitu miljonit eurot pestakse biojäätmete mudases vees ja kes maksab bioreaktori ohutu töö kontrolli eest?

Suvilad Shanghais. Linnavalitsuse afäär ei läinud läbi

Kuidas maa ja inimesed said vahetuskaubaks variärikatele, kes võtsid võimu aianduskooperatiivis Sever? Mil viisil pettis Maardu linnapea oma suvilaomanikke ja kuidas ta nad saatuse hooleks jättis? Kellele Maardu linnavalitsuses tuli isiklikult kasuks linnavolikogu saadikute eksitamine, kui nad ei esitanud üksikasjalikku aruannet Jõelähtme vallavalitsusega peetud läbirääkimiste tulemuste kohta ja rääkisid, et suvilamaade Maardu linna omandusse andmiseks kulub 10-15 miljonit eurot investeeringuid? Suvilamaade uuestijagamisest, ärikate väljapressimisest ja linna territooriumite mahaparseldamisest Maardu ametnike poolt, samuti sellest, kuidas suvilaomanike aktiivne positsioon ja opositsioonisaadikute pädev tegevus aitasid kaitsta linnakodanike õigusi, meie eriuurimises "Maardu Dok".

Kas korteriühistud saavad raha?

Mis summasid võivad korteriühistu saadav linnavalitsusest ja kui palju taotlusi on nad heaks kiitnud? Miks pole linnarahvas seda raha veel näinud? Kui palju maksab linna heakorrastamine? Enamik Maardu sisehoovidest ja parklatest vajab remonti ja parendamist. Kes maksab heakorrastamise eest? Sellest ja paljudest muudest asjadest Maardu linnavolikogu istungite järjekordses ülevaates.

Abi kannatanutele Maardus

Milline on maha põlenud sotsiaalmaja elanike saatus ja millist abi osutavad Eesti elanikud tulekahju ohvritele? Selle kohta meie reportaažis.

Tulekahju sotsiaalmajas. Uuriv film

Sellest et sotsiaalmaja hoone katus oli kergesti süttivatest materjalidest, ja et ruumide planeering ei võimaldanud inimesi evakueerida. Pealtnägijad ja tulekahju ohvrid räägivad sellest, et ruumid ei olnud kohandatud puuetega inimeste majutamiseks, ning räägivad võimude poolse kontrolli puudumisest. Sotsiaalmaja endised ja praegused juhid nimetavad intervjuus tragöödia eest vastutajaid, samuti sellest, millega aitavad saadikud ja mida teeb linnavõim. #maardu #maardu #maarduhääl #golosmaardu #maardu_doc

Maardu elanik on presidendi preemia nominent!

Maardu elanik, sotsiaaltöötaja ja ühiskonnategelane Inga Antonova nomineeriti presidendi preemiale. Millised on peamised probleemid Maardus sotsiaalabi valdkonnas ja kellel on õigus seda saada? Sotsiaaltöötaja Inga Antonova, uue programmi “Maardu oleme meie” külaline, räägib õpetajate palkadest, adresseeritud abist ja riigikeele õppimisest.

Opositsioon kiirustab appi!

Maardu elanike reaalsissetulekute vähenemine 2020. aasta lõpus võib saada viimase kahekümne viie aasta suurimaks. Kes aitab täna inimesi, kes on sattunud vaesuse äärele, meie erireportaažis.

Aitame Maardu elanikke!

Aktsioonist "Maardu oleme meie" osavõtjad pakkusid tuge ja abi esmajärjekorras neile, kes kannatasid Kallasmaa tänava sotsiaalmaja tulekahjus. Need on puudega inimesed, pensionärid, väikelastega üksikemad, aga ka nendele, kes on sattunud täna raskesse olukorda.

näita kõiki videosid

Valimisliit "Maardu hääl"
Rahva valimisprogramm

«TEEKAART 2021 – 2025. MAARDU – TALLINN: KAKS LINNA – ÜHTNE SOTSIAALNE STANDARD!»

Maardul on täna rasked ajad. Koronaviiruse pandeemia on süvendanud meie linnas krooniliseks muutunud probleeme: tõhusa sotsiaalkaitse puudumine, madal meditsiiniteenuste tase, halb juurdepääs ühistranspordile, keskkonnareostus, korruptsioon ja onupojapoliitika ning ohjeldamatu kuritegevus.

Kuid Maardu saab ja peabki elama paremini. Näiteks nii, nagu elavad tallinlased. Maardut ja Tallinna lahutab vaid paar kilomeetrit, kuid terve kuristik elukvaliteedis. Tallinnas on eelarveline kindlustatus 20% suurem kui Maardus. See tähendab, et Tallinna eelarve suurus ühe elaniku kohta on 20% suurem kui Maardu eelarve ühe elaniku kohta. Kuid Maardu elukvaliteet on kordades halvem. Nii on Maardu elanikud  sunnitud õppima, saama arstiabi, töötama ja puhkama Tallinnas ja seda seetõttu, et Maardu linnavalitsus kulutab rahva raha ebaefektiivselt. Ametnikud elavad teie maksudest, kuid nad elavad paremini kui inimesed ise. Seda olukorda tuleb muuta.

Meie meeskond läheb valimistele täis otsustavust anda võim inimestele tagasi ja teha kõik, et koos teiega, meie Maardu elanikega,  muuta  meie linn Eesti parimaks paigaks: ilusaks, mugavaks, puhta õhu ja veega, õitsevate parkide, kaasaegsete hariduskeskustega, kultuuri ja spordiga, kättesaadava tervishoiuga, uute töökohtade ja kõrge turvalisuse tasemega linnaks. Ja põhiülesandeks saab olema samade sotsiaalsete standardite kehtestamine nagu Tallinnas abivajavate inimeste toetamiseks olemas on. Meie kohus on aidata neid, kes näevad vaeva, et ots otsaga kokku tulla. Ei ole olemas võõrast muret, hea elu on igaühe õigus. Eesmärgiks  on, et Maardus oleks aastal 2025 igaüks ümbritsetud hoolitsuse ja tähelepanuga.

Kuid nende plaanide elluviimiseks on vaja võimuvahetust Maardus ja edasiliikumist kavandatud marsruudil. Et mitte eksida, peab Maardu säilitama iseseisva omavalitsusüksuse staatuse, aga vaja on teekaarti ja täpselt määratletud liikumisteed aastast 2021 kuni aastani 2025. Liituge meie meeskonnaga ja esitage oma ettepanekud programmi ja uskuge – unistused saavad teoks!

Meie valimisliit pakub viit sihtkohta:

#1 HOOLIV MAARDU

Teekaart:

– sotsiaalteenuste rahastamise tõstmine pealinna tasemele. “Maardu – Tallinn: kaks linna – ühtne sotsiaalne standard!”;

– linna vabatahtliku abikeskuse “Hool igasse kodusse!” moodustamine üksildaste, kõrges vanuses linlaste ja puuetega inimeste abistamiseks;

– toetuse mahu suurendamine lastega peredele, mehhanismide väljatöötamine rahalise abi järkjärguliseks suurendamiseks pealinna tasemele;

– sotsiaalsete allahindluste programmi laiendamine väikese sissetulekuga inimeste toetamiseks, sotsiaaltariifide kehtestamine kommunaalmaksete kompenseerimiseks;

– eakatele kodanikele antava abi  suurendamine, sealhulgas pensionäridele sünnipäevatoetuse tõstmine kuni 125 euroni;

– soodsa üüriga munitsipaalelamute ehitamine madala sissetulekuga noortele lastega peredele, aga ka noortele spetsialistidele (arstid, õpetajad, sotsiaaltöötajad, haridustöötajad);

– ühekordse toetuse kehtestamine madala sissetulekuga peredele, et kompenseerida üürikorteri üürimise eest küsitav tagatis;

– munitsipaalprogrammi “Koolikott” raames esimesse klassi minevate lastega perede toetuse tõstmine 320 euroni;

– munitsipaalprogrammi väljatöötamine puuetega lastele individuaalse rehabilitatsiooni kindlustamiseks, mis näeks ette soodusravi Eesti raviasutustes;

– sotsiaalkorteri teenuse arendamine väikese sissetulekuga lastega peredele ning öömaja-, varjupaigateenuse ja sotsiaalkorterite üksteisest eraldamine, et tagada Eesti Vabariigi seaduste järgimine;

– lastele ja noorukitele mõeldud multifunktsionaalse rehabilitatsioonikeskuse avamine, samuti arengupuudega laste kasvatamisel eriabi osutavate spetsialistide toetamine;

– munitsipaalprogrammi “Pikapäevarühm” käivitamine, mille raames huvialaringide tunnid koolinoortele on tasuta;

– tugispetsialistide palga tõstmine, aga samuti logopeedide, psühholoogide, eripedagoogide, õpetaja abide töölekutsumine, pakkudes neile lisatasusid ja munitsipaalpinna soodustusi;

– sotsiaalmaja taastamine aadressil Kallasmaa 9 ning sotsiaalmaja täielik renoveerimine aadressil Kallasmaa 12, sh eraldi ema-lapse tubade sisustamine lastega emadele. Lehtlate ja puhkealade rajamine linna sotsiaalehitiste lähedusse.

#2 MUGAV MAARDU 

Teekaart:

–  statsionaarse kontrollpunkti sisseseadmine Maardus õhu, vee ja pinnase ökoloogilise seisundi seireks;

– olemasolevate prügilate konserveerimine ning uute prügilate ja jäätmehoidlate paigutamise keeld Maardu territooriumile;

– Maardut ja Tallinnat ühendava kiirtrammi- või kergmetroo rajamine Harjumaa 2030+ planeeringu raames;

– Maardu, Muuga ja Järveäärse piirkonna teede kaasajastamine ja remont, kasutades turvalisi liikluse, tänavavalgustuse ja jalgteede lahendusi;

– asfalteerimise mahu suurendamine ja teede remont Järveäärses piirkonnas;

– avaliku kontrolli tugevdamine põhi- ja kvartalisiseste teede ehitamise ja remondi üle (koos kommunaalettevõtete kvartaliaruandega);

– süstikbusside töö optimeerimine ja Kallavere, Muuga, Järveäärse piirkondi ühendavate reiside arvu suurendamine minimaalse liiklusintervalliga;

– kinniste bussiootepaviljonide rajamine kõikidel linna marsuutidel aastaks 2025;

– tasuta ühistranspordi järkjärguline kasutuselevõtt kõigile Maardu elanikele nii linnasiseselt kui ka Tallinnasse;

– programmi “Roheline linn” vastuvõtmine: haljasalade säilitamine, piirangute kehtestamine puude raiumisele, aianduse ja maastikuarhitektuuri arendamine;

– reguleeritud ülekäiguradade arvu suurenemine Kallavere piirkonnas;

– Muuga kogukonnamaja rajamine;

– korteriühistute toetamise fondi suurendamine ennekõike majade ja hoovide korrastamiseks, samuti kaldteede ehitamine, et luua puuetega inimestele juurdepääsetav keskkond;

– avaliku korrakaitse sektori rahastamise kahekordne suurendamine;

– tugevdada koostööd politseiga ja tõhustada noorte kuritegevuse ennetamise meetmeid.

#3 JÕUKAS MAARDU

Teekaart:

– uute töökohtade loomise stimuleerimine, projekti “Maardu – innovatsioonide territoorium!” elluviimine, linnale investeerimispassi loomine ja idufirmade ligimeelitamine;

– suvise tööbörsi loomine noorte tööhõiveks suvepuhkuse ajal ja kutsekoolide õpilastele praktika korraldamine;

– koostöölepingu sõlmimine Rail Balticaga, et toetada Maardu sadamaalade arengut ja suurendada Maardu elanike jaoks töökohtade arvu;

– koostöölepingu sõlmimine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega (EAS) kohalike ettevõtjate toetamiseks munitsipaal – erapartnerluse baasil;

– pärast Väo ristmiku ehituse lõpetamist ning Vana-Narva maantee ja Iru linnaosa ühendamist suurte kõrvalmagistraalidega töötada välja linnaprogramm investeeringute kaasamiseks Vana-Narva maantee piirkonna transpordi-, logistika- ja tootmiskeskuste arendamiseks äri- ja tööstusmaa sihtotstarbega territooriumil;

– aastaringselt töötava linna munitsipaalturu loomine kohalikku päritolu toiduainete müügiks;

– kaubandusorganisatsioonide juurdemeelitamine Eestist ja EList linnaprogrammi “Sorotšinskaja Jarmarka” raames, aastaringsetele üritustele, Maardu territooriumil;

– laiendada kokkuleppel Jõelähtme valla juhtkonnaga Maardu halduspiire ja viia lõpule Jõelähtme valla maal asuvate suvilakülade tasuta liitmine Maarduga, et lahendada nende piirkondade teede, elektri, vee, kanalisatsiooniga seotud probleemid;

– koostöö arendamine naaberomavalitsustega territooriumite ühise arendamise küsimustes, Maardu elanike huvides, investeeringute atraktiivsuse tõstmiseks;

– Maardu järve munitsipaalranna renoveerimine ja suvel tasuta regulaarse liinibussiühenduse avamine marsruudil “Maardu – Järveäärne piirkond – Maardu”.

#4 TERVE MAARDU

Teekaart:

– lüüa kord majja meditsiiniteenuste osutamise süsteemis, luua ühiskondlik komisjon ambulatoorse ja statsionaarse ravi tingimuste avalikuks kontrollimiseks;

– korraldada elanikkonna seas massilist ennetustööd COVID -19 ohu ja teiste haiguste varajase diagnoosimise osas;

– toetada perearste uude tervisekeskusesse kolimisel;

– munitsipaalprogrammi käivitamine eriarstide meelitamiseks Maardu raviasutustesse;

– fondi moodustamine rahalise abi andmiseks Maardu elanikele, kes vajavad kulukaid operatsioone ja ravi, sponsorite ja linnaelanike vahenditest;

– koolisööklate toidukvaliteedi pideva avaliku järelevalve süsteemi loomine;

– rakendada programm välitrenažööride paigaldamiseks, parkuurparkide ja minijalgpalliväljakute loomiseks;

– turvaliste ja kaasaegsete mänguväljakute rajamine linna kõikidesse elurajoonidesse;

– kompleksi “Lastelinn” avamine väikelastele koos vaba aja veetmise ja toitlustamise programmiga;

– kõikides linnaosades jalgrattateede ja jalutuskäikude jaoks terviseradade projekteerimine ja ehitamine elanike tarbeks;

– puhkepinkide arvu suurendamine kõikides Maardu elurajoonides, parkides ja jalakäijate tsoonides.

#5 INIMESTE MAARDU

Teekaart:

– korruptsioonivastase võitluse rahvakomisjoni loomine, et viia läbi Maardu administratsiooni kõigi eelarvekulutuste välisaudit ja üle vaadata linnavalitsuse finantsdokumentide auditi tulemused;

– bürokraatlike protseduuride mahu vähendamine ja administreerimise lihtsustamine, vähendades ametnike arvu;

– Maardu linnakogu revisjonikomisjoni liikmete valimine, tuginedes ametialasele pädevusele, mitte erakondlikule kuuluvusele ja saadikute lojaalsusele;

– avalike ja avatud konkursside korraldamine Maardu kõigi munitsipaalstruktuuride ametikohtade täitmiseks;

– linnaelu oluliselt mõjutavate otsuste tegemisel üldrahvalike küsitluste tegemise tava juurutamine;

– linna sihtasutuse asutamise, mille raames luuakse Maardu korteriühistuste mitmetahulise abistamise süsteem infovahetamise ja kogemuse vallas;

– ühiskondliku arvamuse linnatribüüni arendamine, sõnavabaduse tagamiseks – rahva mikrofon;

– kõigile poliitilise opositsiooni esindajatele ja alternatiivse arvamusega valijatele juurdepääsu võimaldamine linnaeelarvest rahastatavatele inforessurssidele;

– Muugal eesti kultuurikeskuse avamine, vanema põlvkonna ja noorte omavaheliseks suhtlemiseks, eesti keele ja Maardu ajaloolise pärandi süvendatud tundmaõppimiseks;

– ühiskondliku organisatsiooni “Rahvakontroll” loomine, mille eesmärgiks on  linnaametnike töö kvaliteedi jälgimine, igast Maardu elanikust võib saada vabatahtlik;

– käivitatakse munitsipaalprogramm “Linnapea post”, mille raames varustatakse iga Maardu linnaosa postkastiga, kus saab esitada kodanike kirjalikke avaldusi koos taotluste, kaebuste ja päringutega.

MAARDU – TALLINN: KAKS LINNA – ÜHTNE SOTSIAALNE STANDARD!

näita kogu programmi

MEIE KANDIDAADID

Teekaart - 2025. Maardu - Tallinn: Kaks linna - ühtne sotsiaalne standard!